Uchwyty do rur SALMET typu URPG

 

 

symbol  średnica rur [cal]  średnica rur [cal] średnica rur  [mm]
pakowanie ean
URPG - 3/8 3/8" 3/8" 16 - 19 50/150/300 5901466103982
URPG - 1/2 1/2" 1/2" 20 - 24 50/150/250 5901466103968
URPG - 3/4 3/4" 3/4" 25 - 30 50/100/150 5901466103975
URPG - 1  1" 1" 31 - 36 50/100 5901466103951

 

 aprobata technicznaKrajowa deklaracja zgodności